ZP interier
K zdravému životu pekné bývanie

Afty Počet produktov: 13 .

Afty
Afty sú drobné vriedky. U väčšiny ľudí nepatrné, zvyčajne málo bolestivé popáleniny a odreniny v ústnej dutine sa zahoja za krátky čas; naopak – u určitej skupiny ľudí je to začiatok vážnych ťažkostí. Sklon ku aftám je pravdepodobne podmienený geneticky a bezprostredne súvisí s celkovým oslabením imunitného systému (IS).
Afty patria ku nepríjemnému a vleklému ochoreniu. Liečebné prostriedky musia plniť základné úlohy: - posilniť IS, - ničiť baktérie, ktoré infikujú mikroranky, - chrániť sliznicu ústnej dutiny. Afty je skupinové označenie chorôb prejavujúcich sa solitárnymi alebo mnohopočetnými exulceráciami sliznice. Sú to okrúhle, eventuálne oválne ostro ohraničené erózie až exulcerácie s priemerom niekoľko mm až 1 cm. Spodina je pokrytá žlto belavým nekrotickým povlakom a v okolí je úzky živo červený zápalový lem.

Príčiny

Ako už sme uviedli, príčiny nie sú známe s výnimkou niektorých klinických jednotiek zo skupiny vírusových ochorení. V niektorých prípadoch sa za vyvolávateľa považujú L- formy baktérií alebo hypersenzitivita voči niektorým baktériám. Môžu sa vyskytovať aj familiárne formy tohto ochorenia a môžu byť ovplyvnené aj stresovými situáciami. Aftóza sa vyskytuje zvyčajne v školskom veku a u mladých osôb.