ZP interier
K zdravému životu pekné bývanie

Alergie Počet produktov: 50 .

Alergie
Pod alergiou sa rozumie od normy sa odlišujúca, zvýšená resp. prehnaná reakcia imunitného systému na určité alergény, ktorá sa získava opakovaným kontaktom s týmito alergénmi. Alergie možno rozdeliť podľa možností prijímania jednotlivých alergénov ako aj podľa zrejmých patologických, čiže chorobných reakcií imunitného systému. Ťažkosti sa vyskytujú tak dlho, kým sú alergény v organizme prítomné. Avšak nie alergén, ale základný typ reakcie určuje nielen časový výskyt symptómov, ale aj druh symptómov, napr. lokálne alebo všeobecné ťažkosti.