ZP interier
K zdravému životu pekné bývanie

Bolesti chrbta, nervové,menstruačné Počet produktov: 43 .

Bolesti chrbta, nervové,menstruačné
Bolesť je nepríjemný zmyslový a pocitový vnem, spojený s aktuálnym alebo potencionálnym poškodením tkaniva alebo poškodením globálne.
Mechanické, elektrické, termické alebo chemické podráždenia vyvolávajú stále rovnaký signál bolesti a vedú nezávisle od podráždenia vždy k rovnakej odpovedi. Uvoľňujú sa mediátory (kiníny, histamíny, serotonín), ktoré senzibilizujú receptory bolesti, a tým zvyšujú dráždivosťa vylučovanie látok vyvolávajúcich bolesť. Súčasne produkuje telo protilátky (hormóny a morfíny ), ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri modulácii spracovania bolesti.
TYPY BOLESTI:
1. AKÚTNA: bolesť nastáva okamžite po podnete, je ostrá a pálčivá.
2. CHRONICKÁ: bolesť vzniká na základe opakovaných akútnych bolestí.
3. NEURALGICKÁ: bolesť vzniká prudkým dráždením hlavových a periférnych nervov.
4. PRENESENÁ: bolesť vzniká pri zmenách vnútorných orgánov a prenáša sa na vzdialené orgány.
5. FANTÓMOVÁ: bolesť je pociťovaná v amputovaných častiach tela.