ZP interier
K zdravému životu pekné bývanie

Klimakterium Počet produktov: 30 .

Klimakterium
Klimaktérium je prechodné obdobie medzi plodným vekom ženy a obdobím ukončenia cyklickej hormonálnej funkcie vaječníkov. Žena postupne stráca schopnosť otehotnieť, menštruácia je nepravidelná alebo úplne mizne a objavujú sa príznaky urýchleného starnutia.
Začiatok prechodu je individuálny a závisí od podmienok dedičných, rasových a niekedy i geografických. Prechod prebieha väčšinou medzi 42. a 55. rokom veku ženy. Všeobecne možno povedať, že žena, ktorá začne menštruovať neskôr, prichádza do týchto kritických rokov naopak skôr.
Sú ženy, ktoré týmto obdobím prejdú bez zjavných ťažkostí. Väčšina žien ale pociťuje najrôznejšie telesné a psychické problémy, ktoré ich môžu značne obťažovať a často u nich navodzujú pocit choroby. Najčastejšími prejavmi sú návaly tepla, nadmerné potenie (hlavne v noci), bolesti hlavy a kĺbov, podráždenosť, nesústredeneosť, depresie, nespavosť, závraty a búšenie srdca. Navyše sa žena začína oprávnene pýtať: Budem teraz už skutočne rýchlejšie starnúť a tlstnúť, budem už len neatraktívnou babičkou? U každej ženy je súbor nepríjemných príznakov iný a je vyjadrený rôzne. Toto všetko súvisí s individuálnym kolísaním hormónov v tomto období.