ZP interier
K zdravému životu pekné bývanie

Ľadviny znížená funkcia Počet produktov: 24 .

Ľadviny znížená funkcia
Zlyhanie obličiek môže prebiehať akútne , z plného zdravia alebo nadväzuje na dlhodobé chronické ochorenie vedúce k postupnému zániku fungujúceho tkaniva v obličkách. Raz zničené tkanivo obličiek nemá schopnosť obnovy, a preto na inom mieste uvádzam: " Chráňte si vaše obličky ako oko v hlave. Zdravé obličky Vám zabezpečia okrem všeobecného pocitu zdravia i dostatok životnej energie !".
Dôležité je včas nájsť proces, ktorý obličky poškodzuje a odstrániť jeho príčinu. A ak sa príčina nenájde , aspoň čo najlepšie chrániť zvyškovú funkciu obličiek. Pri ťažkom zlyhaní ( akútnom i chronickom ) sa prakticky úplne zastaví tvorba moču ( anúria ) . Okrem cielenej diéty nasleduje rad opatrení s cieľom funkciu obličiek obnoviť :
1. Zvýšený príjem tekutín (pitný režim).
2. Zvýšený príjem sodíka pri stratách alebo znížený pri zadržiavaní sodíka (opuchoch) a výraznom zvýšeniu krvného tlaku.
3. Úprava príjmu draslíka (väčšinou obmedziť) .
4. Vhodný príjem bielkovín s obmedzením tvorby dusíkatých metabolitov a zabezpečenie nevyhnutných aminokyselín .
Pozor na nesprávnu diétu . Jej stanovenie závisí na aktuálnom stave obličiek a zistených laboratórnych hodnotách. Čím vyššia hodnota sérového kreatinínu, tým menej živočíšnych bielkovín v strave. Dôležité je strážiť vysoký krvný tlak, nadmernú činnosť prištítnych teliesok, robiť všetko pre "dobrú krv", najmä všetky aspekty prispievajúce k anémii a trvalo optimalizovať metabolizmus (minimalizovať množstvo škodlivých metabolitov).