ZP interier
K zdravému životu pekné bývanie

Zápcha Počet produktov: 23 .

Zápcha
Zápcha, alebo tiež obstipácia, je veľmi častým zjavom medzi "civilizovane sa stravujúcim" obyvateľstvom. Je definovaná ako zriedkavé, nepravidelné, namáhavé vyprázdňovanie tuhej a suchej stolice. Takto trpí podstatná časť nášho obyvateľstva. Iba málokto vie, že normálne a zdravé je, keď stolica ani vetry nemajú nepríjemný zápach.
Spomalenie prechodu tráveniny črevom spôsobuje porušenie normálnych funkcií čreva, hnilobné procesy vyvolané veľkým prívodom množstva hnilobných baktérií v mäse, mliečnych výrobkoch a kvasné procesy spôsobené vysokým prívodom jednoduchých cukrov a nevhodnou kombináciou potravín majú za následok nielen potlačenie významu prirodzených mikroorganizmov pre ľudské črevo priaznivých, ale aj vznik škodlivých prudko jedovatých látok, ktoré v plynnej i tekutej podobe prestupujú stenou čreva priamo do krvi a zaplavujú celý organizmus. Dnes vieme, že väčšina chronických chorôb (bolesti hlavy, niektoré nádorové ochorenia, chronické zápaly všetkých orgánov), ale aj akútnych ochorení (zápaly horných dýchacích ciest) je spôsobená chorým črevom, chorým - v zmysle pôsobenia baktérií nefyziologických, ktoré spôsobia znetvorenie črevného obsahu - prejavujúcim sa napr. nepríjemným zápachom stolice a vetrov. Za normálnych okolností ani jedno z nich nemá nepríjemný zápach mať.