ZP interier
K zdravému životu pekné bývanie

Srdce Počet produktov: 48 .

Srdce
Srdce (latinsky: cor, grécky: καρδια – kardia) je dutý svalový orgán, ktorý pumpuje krv cez obehovú sústavu (kardiovaskulárny systém) vďaka rytmickým sťahom (kontrakciám).
Srdce človeka je uložené v medzipľúcí (mediastíne). Má tvar kužeľa, ktorého báza je orientovaná smerom hore. Hrot srdca smeruje dopredu a dole. Približne 2/3 srdca sú uložené v ľavej a 1/3 v pravej časti hrudníka. Srdce dospelého človeka má hmotnosť priemerne 300 g u muža a 250 g u žien. Jeho dĺžka od bázy po hrot je v priemere asi 12 cm.
Na hrudnú stenu sa srdce premieta v oblasti, ktorú môžeme ohraničiť štyrmi bodmi (A - D):
A - v druhom medzirebrí vpravo asi 1 cm od okraja mostíka (sternum)
B - v piatom medzirebrí v sternálnej čiare
C - v piatom medzirebrí vľavo, v tzv. medioklavikulárnej čiare (prechádza zvislo stredom kľúčnej kosti)
D - v druhom medzirebrí vľavo asi 2 cm od mostíka (sternum)
Srdcové dutiny
Srdce cicavcov je štvorkomorové, čo znamená že je vo vnútri rozdelené na štyri samostatné, funkčne rozlíšené časti:
pravá predsieň (lat. atrium dextrum)
pravá komora (lat. ventriculus dexter)
ľavá predsieň (lat. atrium sinistrum)
ľavá komora (lat. ventriculus sinister)