ZP interier
K zdravému životu pekné bývanie

Paleo Počet produktov: 48 .

Paleo
Čo je paleo stravovanie?

Paleo stravovanie, známe tiež ako praveké alebo paleolitické stravovanie, na rozdiel od iných typov stravovania vychádza z princípov, ktoré sú podmienené prírodou. Ide o spôsob stravova- nia a (vlastne celého spôsobu života), ktorý rešpektuje našu genetickú výbavu a vychádza zo stravovacích a životných návykov našich evolučných predkov (samozrejme uspôsobených pre modernú dobu).V paleo jedálničku dominujú tuky na úkor sacharidov. Tuky predstavujú prib- ližne 50-60%, cukry 20-30% a proteíny 20-25% z celkového energetického príjmu.

Práve v pomerovom zastúpení nutrientov sa paleo stravovanie zásadne odlišuje od súčasného prezentovaného modelu zdravého stravovania, v ktorom naopak dominujú práve cukry (prevá- žne komplexné obsiahnuté v pečive, cestovinách, ryži, zemiakoch, strukovinách) na úkor proteí- nov a najmä tukov (55% cukry, 15% proteíny, 30% tuky). Tuky sú tu postavené do pozície naj- väčšieho nepriateľa nášho zdravia. Dáva sa im za vinu, že sú príčinou epidémie obezity a kar- diovaskulárnych chorôb. Paradoxne sa však ukazuje, že zvýšený príjem nízkotučných výrobkov, rastlinných tukov (majú nízky obsah „zlých“ nasýtených mastných kyselín a „zlého“ choleste-rolu), chudého masa, cereálií, vlákniny, veľkého množstva ovocia a zeleniny v kombinácii s pravidelným behom alebo cvičením v posilňovni k zníženiu chorobnosti ľudstva nevedie. Dokonca práve naopak.

V tejto súvislosti je zaujímavé a prínosné pozrieť sa na stravovanie z hľadiska evolúcie. Ľudia boli po dlhých 2,6 miliónov rokov lovci a zberači (obdobie neolitu a mezolitu) a aj keď ich stravu tvorili potraviny bohaté na tuky (mäso, vnútornosti, vajíčka) a limitované množstvo ovocia, ore- chov a hľúz, boli naši predkovia vo všeobecnosti oveľa zdravší (netrpeli civilizačnými ochore- niami), vyšší a vitálnejší než niekoľko posledných desiatok generácií Homo sapiens. Éra lov- cov a zberačov skončila iba pred približne 10 000 rokmi jedným z najväčších prevratov v ľud- ských dejinách – neolitickou revolúciou. Ľudstvo prešlo od spoločnosti lovcov a zberačom k spoločnosti usadnutej, a ľudia sa začali venovať poľnohospodárstvu. Prvé poľné plodiny vysie- vané ľuďmi boli rôzne druhy pšenice a jačmeňa (sacharidy, lepok). Došlo k radikálnej zmene v stravovacích návykoch človeka a s tým k súvisiacemu postupnému rozšíreniu civilizačných o- chorení, ktoré boli predtým skôr výnimkou (obezita, diabetes typu II, hypertenzia, srdcovo-cievne ochorenia, autoimunitné ochorenia, osteoporóza, Alzheimerova choroba).